Gotická kaple v Praze

Autoři návrhu: J. Strnadová, A. Forejtová, T. Petřík
Restaurátorské práce: M. Rečová, E. Míčková
Investor: Suverénní řád Maltézských rytířů – České velkopřevorství