• Tel: +420 725 936 277
  • Email: strnadova@strnadova-girsa.cz
  • Pracovní doba: 08:00-17:00

Návrh

Stanovení koncepce návrhu či obnovy stavby (souboru staveb), vypracování architektonické studie, která vyjasní urbanistické a hmotové řešení, je proveden návrh provozních vztahů. Rámcově je stanoveno řešení technické infrastruktury.