• Tel: +420 725 936 277
  • Email: strnadova@strnadova-girsa.cz
  • Pracovní doba: 08:00-17:00

Příprava

Předprojektová příprava zahrnuje vyjasnění záměru s investorem. Nastínění architektonického a technického řešení, odhadu nákladů, popř. ekonomické posouzení záměru. Doporučíme a zajistíme průzkumné práce stavebně technické, stavebně historické, restaurátorské.